Moving Average

Wat is een Moving Average?

Een Moving Average, of voortschrijdend gemiddelde, is een statistische berekening die wordt gebruikt in de technische analyse van financiële markten. Het geeft het gemiddelde weer van een reeks prijzen over een bepaalde periode, waarbij het gemiddelde zich voortdurend verplaatst naarmate nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Kenmerken van een Moving Average:

  • Berekening: Het Moving Average wordt berekend door de prijzen van een activum over een vooraf bepaalde periode op te tellen en vervolgens het totaal te delen door het aantal periodes.
  • Smoothing Effect: Een van de belangrijkste functies van het Moving Average is om prijsschommelingen in de tijd te verzachten en trends beter zichtbaar te maken.
  • Verschillende typen: Er zijn verschillende soorten Moving Averages, zoals de Simple Moving Average (SMA) en de Exponential Moving Average (EMA), die verschillende wegingsfactoren toepassen op de prijzen.


Voorbeeld:
Stel dat je de slotprijzen van een aandeel over de afgelopen vijf dagen wilt analyseren. Het voortschrijdend gemiddelde berekent dan het gemiddelde van die vijf slotprijzen.

Als de prijzen van de afgelopen vijf dagen respectievelijk $10, $12, $11, $13 en $14 waren, is het voortschrijdend gemiddelde (SMA) voor die periode ($10 + $12 + $11 + $13 + $14) / 5 = $12.

In een grafiek zal het voortschrijdend gemiddelde een lijn vormen die de trend van het aandeel over die periode weergeeft, waarbij prijsschommelingen worden afgevlakt om de algemene richting te tonen. Dit kan handelaren helpen om de algemene trend van een activum te identificeren en beslissingen te nemen op basis van de prijsbewegingen.

« Terug naar terminologie

Ontdek meer...

Cursus Crypto Investeren

Een volledige cursus om succesvol te investeren in cryptocurrencies, ongeacht je kennis en ervaring.