DAO

Wat is een DAO?

Een DAO staat voor Decentrale Autonome Organisatie. Het is een organisatie die draait op een blockchain en wordt bestuurd door slimme contracten in plaats van een traditionele hiërarchische structuur met menselijke leiders.

Kenmerken van een DAO:

  • Decentraal: Een DAO is gedecentraliseerd, wat betekent dat er geen centrale autoriteit of tussenpersoon is die beslissingen neemt. In plaats daarvan worden beslissingen genomen door consensus van de gemeenschap.
  • Autonoom: Een DAO is autonoom, wat betekent dat het opereert op basis van vooraf geprogrammeerde regels en logica in slimme contracten. Deze contracten automatiseren verschillende functies en transacties van de organisatie.
  • Transparant: Alle activiteiten en beslissingen in een DAO zijn transparant en zichtbaar op de blockchain. Iedereen kan de gegevens controleren en de werking van de organisatie volgen.
  • Participatie: Leden van een DAO hebben vaak de mogelijkheid om deel te nemen aan besluitvorming, bijvoorbeeld door te stemmen over voorstellen of het voorstellen van wijzigingen.


Voorbeeld:

Stel je voor dat er een DAO is voor het beheren van een decentraal kunstplatform. Kunstenaars kunnen hun kunstwerken op het platform plaatsen en leden van de DAO kunnen stemmen over welke kunstwerken opvallen en beloond moeten worden.

Alle stemmen worden vastgelegd op de blockchain, en de kunstwerken met de meeste stemmen worden automatisch beloond met een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency. Dit hele proces wordt uitgevoerd zonder tussenkomst van een centrale autoriteit, waardoor het een volledig gedecentraliseerd en autonoom systeem is.

« Terug naar terminologie

Ontdek meer...

Cursus Crypto Investeren

Een volledige cursus om succesvol te investeren in cryptocurrencies, ongeacht je kennis en ervaring.