Affiliate Voorwaarden

Affiliate Voorwaarden

Deze Affiliate Voorwaarden (“Voorwaarden”) worden aangegaan door en tussen Edutrade B.V. (“Edutrade”) en de deelnemende affiliate (“Affiliate”). Door deelname aan het Edutrade Affiliateprogramma stemt de Affiliate in met deze Voorwaarden.

 1. Doel van het Affiliateprogramma
  • Het doel van het Edutrade Affiliateprogramma is om educatie en financiële groei te bevorderen door kwalitatieve financiële educatie toegankelijk te maken voor een breed publiek.
 2. Commissiestructuur
  • Affiliate verdient een commissie van 20% op het totale aankoopbedrag voor elke verkoop die wordt gegenereerd via hun unieke affiliate-link. Deze commissiestructuur kan in de toekomst worden gewijzigd, en Affiliate wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 3. Productbeperkingen
  • De commissie is van toepassing op alle producten binnen Edutrade, tenzij anders vermeld.
 4. Uitbetalingen
  • Uitbetalingen vinden plaats kort na het einde van elke maand via bankoverschrijving. Om commissies nauwkeurig te verwerken, dient Affiliate factuurgegevens, inclusief bankrekeningnummer en rekeninghouder, te verstrekken via e-mail naar [email protected].
 5. Cookie Duur
  • Wanneer een bezoeker de affiliate-link volgt naar de website van Edutrade (https://www.edutrade.nl) en doorklikt naar de checkoutpagina (https://leerportaal.edutrade.nl), wordt er een cookie geplaatst met een duur van 30 dagen. Conversies binnen deze periode worden aan Affiliate toegeschreven.
 6. Aanmelding en Goedkeuring
 7. Promotie-inspanningen
  • Affiliates dienen authentieke promoties te maken en hoogwaardige content te produceren. Misleidende of spammy praktijken zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot beëindiging van het affiliatepartnerschap.
 8. Verboden Praktijken
  • Affiliate mag zich niet voordoen als de eigenaar van het product.
  • Het is Affiliate niet toegestaan om de eigen affiliate link te gebruiken voor aankopen.
  • Affiliate mag geen garanties, beloftes of claims maken met betrekking tot potentiële inkomsten.
 9. Beëindiging van het Partnerschap
  • Edutrade B.V. behoudt zich het recht voor om het partnerschap met een affiliate op elk moment te beëindigen, met name bij schending van de voorwaarden.
 10. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
  • Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van Nederland exclusief bevoegd.